Комиссиялардын катчылары

AZ
Айлана-чѳйрѳ, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиянын катчысы
+994 12 563 30 08
aynur@turkpa.org

KZ
Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиянын катчысы
+994 12 563 58 27
datkayev@turkpa.org

KG
Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиянын катчысынын милдетин аткаруучу
+994 12 563 58 29
nazgul@turkpa.org

TR
Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиянын катчысы
+994 12 563 58 32
kadir@turkpa.org