Административдик персонал
Каржы менеджери
+994 12 563 58 26
alesker@turkpa.org
Укуктук маселелер боюнча адис
+994 12 563 30 07
azar@turkpa.org
Офис менеджер
+994 12 563 58 36
bakhtiyar@turkpa.org
Техникалык жетекчи
+994 12 563 58 37
mayis@turkpa.org
Иш планы жана протокол маселелери боюнча адис
+994 12 563 30 05
akif@turkpa.org
Коомчулук менен байланышуу жана кат алышуу боюнча адис
+994 12 563 15 89
metin@turkpa.org
Адам ресурстары жана архив боюнча адис
+994 12 563 58 35
suzanna@turkpa.org
Коммуникация боюнча адис
+994 12 563 58 35
tahmina@turkpa.org