Шайлоого жана референдумга байкоо жүргүзүү боюнча билдирүүлөр