ТҮРКПАнын учурдагы Төрагасы

ТҮРКПАдагы төрагалык жыл сайын англис алфавитинин тартибине ылайык ротация жолу менен бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өткөрүлүп келет.