Комиссиялардын документтери
Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссия
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын онунчу жыйыны
Oнлайн жыйын, 2023-жылдын, 9 март
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын тогузунчу жыйыны
Oнлайн жыйын, 2022-жылдын, 9 июнь
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын секизинчи жыйыны
Онлайн жыйын, 2021-жылдын, 20 сентябрь
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча Комиссиясынын жетинчи жыйыны
Астана, 2019-жылдын, 1 март
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча Комиссиясынын алтынчы жыйыны
Баку, 2018-жылдын, 31 октябрь
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча Комиссиясынын бешинчи жыйыны
Анкара, 2016-жылдын, 17 май
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча Комиссиясынын төртүнчү жыйыны
Бишкек, 2015-жылдын, 29 апрель
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер боюнча Комиссиясынын үчүнчү жыйыны
Астана, 2014-жылдын, 28 апрель
ТҮРКПАнын Эл аралык байланыштар боюнча Комиссиясынын үчүнчү жыйыны
Бишкек, 2014-жылдын, 15 апрель
ТҮРКПАнын Эл аралык байланыштар боюнча Комиссиясынын экинчи жыйыны
Астана, 2012-жылдын, 11 декабрь
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер боюнча Комиссиясынын экинчи жыйыны
Баку, 2012-жылдын, 4 ноябрь
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер боюнча Комиссиясынын биринчи жыйыны
Анкара, 2011-жылдын, 19 декабрь
ТҮРКПАнын Эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын биринчи жыйыны
Баку, 2011-жылдын, 3 ноябрь
Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссия
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын онунчу жыйыны
Oнлайн жыйын, 2023-жылдын, 2 март
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын тогузунчу жыйыны
Баку, 2022-жылдын, 22 апрель
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын сегизинчи жыйыны
Онлайн жыйын, 2021-жылдын, 20 сентябрь
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын жетинчи жыйыны
Анкара, 2019-жылдын, 16 май
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын алтынчы жыйыны
Бишкек, 2018-жылдын, 14 сентябрь
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын бешинчи жыйыны
Астана, 2016-жылдын, 24 май
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын төртүнчү жыйыны
Баку, 2014-жылдын, 2 декабрь
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын үчүнчү жыйыны
Бишкек, 2014-жылдын, 15 апрель
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын экинчи жыйыны
Анкара, 2013-жылдын, 5 апрель
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча Комиссиясынын биринчи жыйыны
Астана, 2011-жылдын, 24 ноябрь
Экономикалык кызматташтык боюнча комиссия
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын онунчу жыйыны
Oнлайн жыйын, 2023-жылдын, 20 апрель
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын тогузунчу жыйыны
Нур-Султан, 2022-жылдын, 20 май
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык Комиссиясынын сегизинчи жыйыны
Онлайн жыйын, 2021-жылдын, 20 сентябрь
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык Комиссиясынын жетинчи жыйыны
Баку, 2019-жылдын, 8 апрель
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык Комиссиясынын алтынчы жыйыны
Анкара, 2018-жылдын, 27 сентябрь
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык Комиссиясынын бешинчи жыйыны
Бишкек, 2017-жылдын, 7 декабрь
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык Комиссиясынын төртүнчү жыйыны
Астана, 2014-жылдын, 10 ноябрь
ТҮРКПАнын Экономикалык, соода жана каржы маселелери боюнча комиссиясынын үчүнчү жыйыны
Баку, 2014-жылдын, 11 февраль
Second Meeting of the TURKPA Commission on Economic, Trade and Financial Affairs
Анкара, 2013-жылдын, 5 апрель
First Meeting of the TURKPA Commission on Economic, Trade and Financial Affairs
Бишкек, 2011-жылдын, 27 октябрь
Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссия
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын секизинчи жыйыны
Баку, 2023-жылдын, 6 март
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын жетинчи жыйыны
Анкара, 2022-жылдын, 11 май
ТҮРКПАнын Айлана-чѳйрѳ жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын алтынчы жыйыны
Онлайн жыйын, 2021-жылдын, 20 сентябрь
ТҮРКПАнын Айлана-чѳйрѳ жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын бешинчи жыйыны
Бишкек, 2019-жылдын, 30 май
ТҮРКПАнын Айлана-чѳйрѳ жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын төртүнчү жыйыны
Бишкек, 2018-жылдын, 14 сентябрь
ТҮРКПАнын Айлана-чѳйрѳ жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын үчүнчү жыйыны
Астана, 2017-жылдын, 22 июнь
ТҮРКПАнын Айлана-чѳйрѳ жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын экинчи жыйыны
Баку, 2016-жылдын, 24 ноябрь
ТҮРКПАнын Айлана-чѳйрѳ жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын биринчи жыйыны
Анкара, 2015-жылдын, 2 апрель