Башкы катчынын орун басарлары

AZ
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин өкүлү
Башкы катчынын орун басары

KZ
Казакстан Республикасынын Парламентинин өкүлү
Башкы катчынын орун басары

KG
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өкүлү
Башкы катчынын орун басарынын милдетин аткаруучу