Komissiya katibləri

AZ
Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının katibi
+994 12 563 30 08
aynur@turkpa.org

KZ
İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının katibi
+994 12 563 58 27
datkayev@turkpa.org

KG
Təhsil, mədəniyyət, sosial və humanitar məsələlər komissiyasının katibi vəkili
+994 12 563 58 29
nazgul@turkpa.org

TR
Hüquqi məsələlər və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının katibi
+994 12 563 58 32
kadir@turkpa.org