Шайлоого жана референдумга байкоолорду жүргүзүү
Кыргызстан, 2021-жылдын, 28 ноябрь
Кыргызстан, 2015-жылдын, 4 октябрь
Кыргызстан, 2010-жылдын, 10 октябрь