Азербайжан улуттук курамы
ТҮРКПАнын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси курамы 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу 125 орундуу бир палаталуу парламент. Милли Межлистин Ассамблеядагы делегациясы Төрага башында турган тогуз мүчөдөн түзүлгөн.
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин Төрайымы
Азербайжандын ТҮРКПАдагы улуттук делегациясынын жетекчиси
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын Төрагасы
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын Төрагасынын орун басары
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын мүчөсү
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын мүчөсү
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын мүчөсү
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын мүчөсү
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын мүчөсү
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын мүчөсү