Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссия
 
(Кыргызстан)
(Азербайжан)
(Азербайжан)
(Кыргызстан)
(Түркия)
(Кыргызстан)
Комиссиялардын жыйындары