Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссия
 
(Азербайжан)
(Түркия)
(Азербайжан)
(Кыргызстан)
(Кыргызстан)
(Азербайжан)
Комиссиялардын жыйындары