Түркия улуттук курамы
ТҮРКПАнын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Түркия Республикасынын Улуу Улуттук Жыйыны курамы 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу 600 орундуу бир палаталуу парламент. ТУУЖдун Ассамблеядагы делегациясы Төрага башында турган тогуз мүчөдөн түзүлгөн.
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын Төрагасы
Түркиянын ТҮРКПАдагы улуттук делегациясынын жетекчиси
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо комиссиясынын Төрагасынын орун басары
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын Төрагасы
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын мүчөсү
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын мүчөсү
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын мүчөсү
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо комиссиясынын мүчөсү
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын мүчөсү
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын мүчөсү