Комиссиянын жыйындары
Бишкек, 2011-жылдын, 27 октябрь