Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссия
 
(Түркия)
(Казакстан)
(Азербайжан)
(Азербайжан)
(Кыргызстан)
(Кыргызстан)
(Түркия)
Комиссиялардын жыйындары