Экономикалык кызматташтык боюнча комиссия
 
(Казакстан)
(Кыргызстан)
(Азербайжан)
(Азербайжан)
(Түркия)
(Казакстан)
Комиссиялардын жыйындары