Казакстан улуттук курамы
ТҮРКПАнын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Казакстан Республикасынын Парламенти 98 орундуу Мажилис жана 50 орундуу Сенаттан турат. Казак Парламентинин делегациясы Төрага башында турган эки палатанын он мүчөсүнөн түзүлгөн.
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин Төрагасы
Казакстандын ТҮРКПАдагы улуттук делегациясынын жетекчиси
Казакстан Республикасынын Парламентинин Сенатынын Төрагасы
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин депутаты
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын Төрагасы
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин депутаты
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын Төрагасынын орун басары
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин депутаты
ТҮРКПАнын Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын мүчөсү
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо комиссиясынын мүчөсү