Түрк жана эл аралык кызматташтык
 
ТҮРК КЫЗМАТТАШТЫГЫ ИНСТИТУТТАРЫ
 
Түрк Мамлекеттер Уюму
ТҮРКСОЙ Түрк маданиятынын эл аралык уюму
Эл аралык түрк академиясы
Эл аралык Түрк Маданияты жана Мурасы Фонду
 
 
ТҮРКПАдагы БАЙКООЧУЛАР
 
Венгриянын Улуттук Жыйыны
Түндүк Кипр Түрк Республикасынын Жыйыны
Ислам Кызматташтык Уюмуна мүчө мамлекеттердин Парламенттик Биримдиги
ИКПБ
Кара Деңиз Экономикалык Кызматташтык Уюмунун Парламенттик Ассамблеясы
КДЭКУ ПА
Кошулбоо кыймылынын Парламенттик тармагы
 
 
ТҮРКПА БАЙКООЧУ КАТАРЫ
 
Ислам Кызматташтык Уюмуна мүчө мамлекеттердин Парламенттик Биримдиги
ИКПБ
Кара Деңиз Экономикалык Кызматташтык Уюмунун Парламенттик Ассамблеясы
КДЭКУ ПА
Парламенттер аралык Биримдик
ПАБ
Парламенттердин Башкы Катчыларынын Ассоциациясы
ПБКА
Азиядагы Өз ара Аракеттенүү жана Ишеним Чаралары Боюнча Кеңешме
АӨИЧК
Азия Парламенттик Ассамблеясы
AПA
 
 
БАШКА ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАР МЕНЕН КЫЗМАТТАШТЫК
 
Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму
ЕККУ
Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун Парламенттик Ассамблеясы
ЕККУ ПА
Европа Парламенти
ЕП
Ислам Кызматташтык Уюму
ИКУ
Балтика Ассамблеясы
БА
Көз Карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине мүчө Мамлекеттердин Парламенттер аралык Ассамблеясы
КМШ ПАА
Демократия жана Экономикалык Өнүгүү Уюму
ДЭӨҮ
Түндүк Кеңеши
 
 
ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИРИКМЕЛЕР
 
Түрк Дүйнөсүнүн Муниципалитеттеринин Биримдиги
ТДМБ
Түрк Дүйнөсү Инженерлер жана Архитекторлор Биримдиги
ТДИАБ
 
 
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ
 
Ахмет Йесеви университети
Кыргыз-Түрк "Манас" Университети
 
 
Маалымат агенттиктери
 
Азербайжан мамлекеттик маалымат агенттиги
AZERTAC
"АПА" маалымат агенттиги
APA
"Казинформ" эл аралык маалымат агенттиги
KAZINFORM
"Кабар" маалымат агенттиги
KABAR
Анадолу агенттиги
AA
TRT World
The State News Agency of Turkmenistan
TDH
Uzbekistan National News Agency
UZA