Komissiyaların sənədləri
İqtisadi əməkdaşlıq komissiyası
TÜRKPA İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının onuncu iclası
Onlayn iclas, 20 aprel 2023
TÜRKPA İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının doqquzuncu iclası
Nur-Sultan, 20 may 2022
TÜRKPA İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının səkizinci iclası
Onlayn iclas, 20 sentyabr 2021
TÜRKPA İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının yeddinci iclası
Bakı, 8 aprel 2019
TÜRKPA İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının altıncı iclası
Ankara, 27 sentyabr 2018
TÜRKPA İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının beşinci iclası
Bişkek, 7 dekabr 2017
TÜRKPA İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının dördüncü iclası
Astana, 10 noyabr 2014
TÜRKPA İqtisadiyyat, ticarət və maliyyə məsələləri komissiyasının üçüncü iclası
Bakı, 11 fevral 2014
Second Meeting of the TURKPA Commission on Economic, Trade and Financial Affairs
Ankara, 5 aprel 2013
First Meeting of the TURKPA Commission on Economic, Trade and Financial Affairs
Bişkek, 27 oktyabr 2011
Ətraf Mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyası
TÜRKPA Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının səkkizinci iclası
Bakı, 6 mart 2023
TÜRKPA Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının yedinci iclası
Ankara, 11 may 2022
TÜRKPA Ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının altıncı iclası
Onlayn iclas, 20 sentyabr 2021
TÜRKPA Ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının beşinci iclası
Bişkek, 30 may 2019
TÜRKPA Ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının dördüncü iclası
Bişkek, 14 sentyabr 2018
TÜRKPA Ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının üçüncü iclası
Astana, 22 iyun 2017
TÜRKPA Ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının ikinci iclası
Bakı, 24 noyabr 2016
TÜRKPA Ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının birinci iclası
Ankara, 2 aprel 2015