Sədrin müraciəti

2023-cü il Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə yanaşı, həm də Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının 15-ci ildönümüdür. Bu əlamətdar ildə Birinci Dünya Müharibəsinin səbəb olduğu dağıntılara və işğallara qarşı mübarizəyə başlayan, Qurtuluş Savaşına rəhbərlik edərək istiqlal dastanını yazan, Türkiyə Cümhuriyyətini elan edən Qazi Məclisimizin sədri olaraq TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan sədrliyini qəbul etdik.

Bu gün müstəqil türk dövlətləri olaraq istər ikitərəfli əlaqələrimizlə, istərsə də bir masa ətrafında topladığımız türk dünyasının beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələrimizi hər sahədə yüksək səviyyəyə çatdırmışıq və inkişaf etdirməyə davam edirik. İsmayıl bəy Qaspiralının bizə miras qoyduğu “dildə, fikirdə, işdə birlik” ideyası ilə birliyimizi, həmrəyliyimizi gücləndirməyə, daha sıx əməkdaşlıq və əlaqələr qurmağa və daha da yaxınlaşmağa davam edəcəyik. Türkiyə hər zaman müstəqil türk dövlətləri ilə münasibətləri inkişaf etdirmək əzmini qoruyub saxlayır. Türkiyə Böyük Millət Məclisi olaraq türk dünyası ilə əlaqələr bizim üçün böyük önəm və prioritet daşıyır.

Təməli sivilizasiya, mədəniyyət, tarix və dil birliyinə əsaslanan TÜRKPA 2008-ci ildə Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası kimi yaradılıb. Keçən il Türk Dövlətlərinin Parlament Assambleyası adını alan TÜRKPA müxtəlif məsələlərlə məşğul olan, gücləndirilmiş işi ilə müstəqil türk dövlətlərinin məclislərini bir-birinə yaxınlaşdıran mühüm bir qurumdur.

Türk dövlətlərinin parlament diplomatiyası prinsipinə əsaslanan əməkdaşlıq strukturları arasında xüsusi mövqeyə malik olan TÜRKPA XXI əsrin ilk beynəlxalq türk qurumudur və özündən sonra gələn digər Türk dünyası beynəlxalq təşkilatlarına da öncülük etmişdir. TÜRKPA 15 ildə əldə etdiyi uğur və tərəqqi sayəsində həmyaşıdları arasında nümunəvi beynəlxalq parlament təşkilatına çevrilib. Bu gün gəldiyimiz məqamda TÜRKPA təkcə parlament birliyi kimi deyil, həm də uğurlu regional beynəlxalq təşkilat kimi özünü doğruldub.

Böyük zəhmət və səylə indiki səviyyəyə çatan əlaqələrimizi heç vaxt kafi hesab edə bilmərik. Estafet yarışı kimi gördüyümüz bu yolda sələflərimizdən aldığımız bu bayrağı ən yaxşı şəkildə daşıyacaq və bizdən sonra gələnlərə təhvil verəcəyik. Adlar və vəzifələr dəyişsə də, Türk dünyasını yaxınlaşdırmaq, ortaq gələcək qurmaq əzmimiz və iradəmiz dəyişməyəcək.

TÜRKPA daimi komissiyaların işi və digər fəaliyyətlərlə səmərəliliyini artıraraq fəaliyyətini davam etdirir. Eynilə, assambleyalarımızın ixtisaslaşmış komissiyaları arasında əməkdaşlıq inkişaf etdirilir, model qanunlar işlənib hazırlanır və qanunvericiliklər bir-birinə yaxınlaşdırılır, deputatlarımız qardaş ölkələrin parlamentləri ilə yaxından tanış olmaq, təcrübə və biliklərini bölüşmək imkanı əldə edirlər. Bu səylər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrliyi dövründə də artan templə davam edəcək.

Beynəlxalq təşkilatın uğurla fəaliyyət göstərməsi onu yaratmaqdan daha çətindir. TÜRKPA yarandığı gündən indiyədək inkişaf edib, güclənib və irəliləyiş əldə edərək uğurlu olduğunu sübut edib. Digər türk dünyası beynəlxalq təşkilatları kimi TÜRKPA və ona verilən dəstək bu qardaşlıq ruhunun və ümumi gələcək qurmaq iradəsinin ən konkret ifadəsidir.

Müstəqil türk dövlətləri “Birlik gücdür” deyiminə sadiq qalaraq, qarşılaşdıqları hər bir çağırışa birgə cavab verərək, daha da güclənəcək və əhəmiyyət daşıyan məsələlərdə gücünü daha yaxşı əks etdirəcəkdir.

Hisslərim və düşüncələrim uğurlu bir dövrümüz olacağına inamımı əks etdirir. Ötən illərdə TÜRKPA-nın güclənməsi üçün əməyi keçənləri hörmətlə yad edir və onlara təşəkkürümü bildirir, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fəaliyyətdə olan sədrliyinin türk dünyasına və qardaş türk xalqlarına xeyirli və uğurlu olmasını arzu edirəm.


Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

TBMM Sədri

TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan Sədri