Başkanın Mesajı

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olmasının yanı sıra Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin de 15. kuruluş yıldönümüdür. Bu anlamlı yılda; Birinci Dünya Savaşının getirdiği yıkım ve işgallere karşı mücadeleye girişen, bizzat Kurtuluş Savaşını yöneterek bağımsızlık destanı yazan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan eden Gazi Meclisimizin Başkanı olarak TÜRKPA dönem başkanlığını devralmış bulunuyoruz.

Bugün bağımsız Türk devletleri olarak gerek ikili ilişkilerimiz gerekse aynı masanın etrafında bir araya geldiğimiz Türk dünyası uluslararası kuruluşları ile her alanda ilişkilerimizi yüksek bir seviyeye getirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Gaspıralı İsmail Bey’in bizlere miras bıraktığı, “dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesi ile birlik ve beraberliğimizi güçlendirme, daha yakın iş birliği ve ilişkiler kurmaya, yakınlaşmaya devam edeceğiz. Türkiye, her zaman bağımsız Türk devletleri ile ilişkilerin geliştirilmesi noktasında değişmez kararlılığını sürdürmektedir. Aynı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türk dünyası ile ilişkilere büyük önem ve öncelik veriyoruz.

Medeniyet, kültür, tarih ve dil birliği temeline dayanan TÜRKPA, 2008 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi adı ile kurulmuştur. Geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi adını alan TÜRKPA, yoğunlaşan çalışmaları ile farklı konuları ele alan ve bağımsız Türk devletlerinin meclislerini birbirine yakınlaştıran önemli bir örgüttür.

Parlamenter diplomasi esasına dayanarak Türk devletlerinin iş birliği yapıları arasında özel bir konuma sahip olan TÜRKPA, 21. yüzyılın ilk uluslararası Türk kuruluşudur ve kendinden sonra gelen diğer Türk dünyası uluslararası kuruluşlarına da öncülük etmiştir. TÜRKPA, 15 yılda elde ettiği başarı ve ilerleme sayesinde emsalleri arasında örnek bir uluslararası parlamenter örgüt haline gelmiştir. Bugün geldiğimiz noktada TÜRKPA, yalnızca bir parlamenter birlik değil, başarılı bir bölgesel uluslararası kuruluş olarak da kendini ispatlamıştır.

Büyük gayret ve emeklerle bugünkü seviyesine gelen ilişkilerimizi asla kâfi göremeyiz. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu yolda, bizler kendimizden öncekilerden devraldığımız bu bayrağı en iyi şekilde taşıyarak kendimizden sonra gelenlere devredeceğiz. İsimler ve görevler değişse de kararlılığımız ve Türk dünyasını birbirine yakınlaştırma ve ortak bir gelecek inşa etme irademiz değişmeyecektir.

TÜRKPA; daimi komisyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile etkinliğini artırarak çalışmaya devam etmektedir. Aynı şekilde meclislerimizin ihtisas komisyonları arasında işbirlikleri geliştirilmekte, model kanunlar ile mevzuatlarımız birbirine yakınlaştırılmakta, milletvekillerimiz kardeş ülke meclislerini yakından tanıma, tecrübe ve bilgi paylaşma imkanı bulmaktadır. Bu çalışmalarımız TBMM’nin dönem başkanlığında artan bir ivme ile devam edecektir.

Uluslararası bir teşkilatı başarıyla işletmek, kurmaktan daha zordur. TÜRKPA kurulduğu günden beri gelişmiş, güçlenmiş ve ilerleme kaydederek başarılı olduğunu ispatlamıştır. Diğer Türk dünyası uluslararası kuruluşları gibi, TÜRKPA ve ona verilen destek; kardeşlik ruhunun ve ortak gelecek inşa etme iradesinin en somut ifadesidir.

“Birlikten kuvvet doğar” sözüne uygun olarak, bağımsız Türk devletleri karşılaştığı her güçlüğe ortaklaşa cevap verdikçe daha da güçlenecek ve önem verdiği konulara gücünü daha iyi yansıtacaktır.

Duygu ve düşüncelerim, başarılı bir dönem geçireceğimize olan inancımın bir yansımasıdır. Geçmiş yıllarda TÜRKPA’nın güçlenmesi için emek verenleri saygıyla anarak ve onlara şükranlarımızı sunarak, TBMM’nin dönem başkanlığının Türk dünyasına ve kardeş Türk halklarına hayırlar getirmesini diliyorum.


Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı

TÜRKPA Dönem Başkanı