Türkiyə milli nümayəndə heyəti
The Grand National Assembly of Türkiye, one of the founders of TURKPA, is a 600-seat unicameral parliament elected in 5-year terms. The TBMM is represented in the assembly with a delegation of nine parliaments, one of whom is the delegation head.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri
Türkiyənin TÜRKPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan sədri
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının sədr müavini
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının sədri
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı