Seçki və referendum müşahidələri
Qırğızıstan, 28 noyabr 2021
Özbəkistan, 24 oktyabr 2021
Qırğızıstan, 15 oktyabr 2017
Qırğızıstan, 11 dekabr 2016
Qırğızıstan, 4 oktyabr 2015
Qırğızıstan, 30 oktyabr 2011
Qırğızıstan, 10 oktyabr 2010