Azərbaycan milli nümayəndə heyəti
TÜRKPA-nın qurucu üzvlərindən biri olan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 5 il müddətinə seçilən 125 deputatdan ibarət birpalatalı parlamentdir. Milli Məclisin TÜRKPA-dakı nümayəndə heyəti parlament sədrinin rəhbərlik etdiyi 9 deputatdan ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
Azərbaycanın TÜRKPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının sədri
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Təhsil, mədəniyyət, sosial və humanitar məsələlər komissiyasının sədr müavini
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Təhsil, mədəniyyət, sosial və humanitar məsələlər komissiyasının üzvü
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının üzvü
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının üzvü
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının üzvü
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının üzvü
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının üzvü