Qırğızıstan milli nümayəndə heyəti
The Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic, one of the founders of TURKPA, is a 90-seat unicameral parliament elected in 5-year terms. Jogorku Kenesh is represented in the assembly with a delegation of nine members, one of whom is the chairman.
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin sədri
Qırğızıstanın TÜRKPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın Təhsil, mədəniyyət, sosial və humanitar məsələlər komissiyasının sədri
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının sədr müavini
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın Təhsil, mədəniyyət, sosial və humanitar məsələlər komissiyasının üzvü
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının üzvü
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının üzvü
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf Mühit, Təbii Ehtiyatlar və Sağlamlığın Qorunması Komissiyasının üzvü
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının üzvü
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf Mühit, Təbii Ehtiyatlar və Sağlamlığın Qorunması Komissiyasının üzvü