Qazaxıstan milli nümayəndə heyəti
The Parliament of the Republic of Kazakhstan, one of the founders of TURKPA, consists of a 98-seat Mazhlis and a 50-seat Senate. Kazakh Parliament is represented in the Assembly with a delegation of ten members from both chambers, one of which is the head of delegation.
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin Sədri
Qazaxıstanın TÜRKPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri
Chairman of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının sədri
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının sədr müavini
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Təhsil, mədəniyyət, sosial və humanitar məsələlər komissiyasının üzvü
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının üzvü