Təhsil, mədəniyyət, sosial və humanitar məsələlər komissiyası
 
Sədr
(Qırğızıstan)
Sədr müavini
(Azərbaycan)
Üzv
(Azərbaycan)
Üzv
(Qırğızıstan)
Üzv
(Qazaxıstan)
Üzv
(Türkiyə)
Üzv
(Türkiyə)
Komissiya katibi
(Qırğızıstan)