TÜRKPA Hakkında

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 21 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti parlamento başkanlarının imzalamış olduğu antlaşma ile kurulmuşdur.

29 Eylül 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü`de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (kurulduğu zamanki adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi) ilk genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda TÜRKPA’nın içtüzüğü, sekretarya yönetmeliği ve Bakü Beyannamesi kabul edilmiştir. Aynı zamanda TÜRKPA Sekretaryası’nın sürekli Bakü şehrinde yerleşik olması karara bağlanmıştır.

Kuruluş belgesi, İstanbul 2008
Ev Sahibi Ülke Antlaşması, Bakü 2010

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, devlet sınırlarının ihlal edilmezliği, birbirinin iç işlerine karışmama ve eşitlik ilkelerine saygıyı benimser; üye ülkelerin birbirleriyle ve üçüncü taraflarla işbirliğini, bu ilkelerin ışığında yürütmelerini esas alır.

TÜRKPA, parlamento diplomasisinin geliştirilmesi suretiyle, üye ülkeler arasındaki mevcut bağları her alanda güçlendirmeye katkı sunar. Ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi; tabii kaynakların tam ve verimli kullanılmasının sağlanması suretiyle refahın yükseltilmesi; sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin ilerletilmesi TÜRKPA'nın temel amaçları arasında yer alır.

Asamble Konseyi
AZERBAYCAN
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı
TÜRKPA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı
KAZAKİSTAN
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkanı
TÜRKPA Kazakistan Delegasyonu Başkanı
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Senato Başkanı
KIRGIZİSTAN
Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı
TÜRKPA Kırgızistan Delegasyonu Başkanı
TÜRKİYE
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
TÜRKPA Türkiye Delegasyonu Başkanı
Daimi Komisyonlar
Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Bilgi edinin
Eğitim, Kültür, Sosyal ve İnsani Meseleler Komisyonu

Bilgi edinin
Ekonomik İşbirliği Komisyonu

Bilgi edinin
Çevre, Doğal Kaynaklar ve Sağlığın Korunması Komisyonu

Bilgi edinin
Sekretarya
Genel Sekreter
Sekretarya Diplomatik Personeli