Kadın Parlamenterler Grubu
 

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Kadın Parlamenterler Grubu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temel önceliklerinden biri olarak kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin konularında üye parlamentolar arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla 18 Aralık 2019 tarihinde Bakü’de düzenlenen TÜRKPA Dokuzuncu Genel Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde kuruldu.

Grubun gündemi, kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kamusal yaşama aktif katılımının sağlanması ve TÜRKPA üyesi devletlerde bütün karar alma süreçlerinde kadınların güçlendirilmesi için çeşitli girişimlerin uygulanmasına ilişkin konuları kapsamaktadır. Grup, güçlü bir kadın ağı oluşturmak amacıyla kadın parlamenterlerin Asamblenin ve uluslararası örgütlerin çalışmalarına katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Grup, TÜRKPA Dönem Başkanı tarafından dönem başkanlığı süresince atanan Grup Başkanı ve taraflar tarafından her bir toplantı için geçici olarak görevlendirilen üyelerden oluşur.

Grup, ilgili belgelerini TÜRKPA Genel Kurulu çerçevesinde ev sahibi ülkelerde gerçekleştirilen olağan toplantılarında kabul eder.

Başkan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi
Sekretarya
Yönetici Sekreter
+994 12 563 58 35
suzanna@turkpa.org