Түркия ұлттық құрамы
The Grand National Assembly of Türkiye, one of the founders of TURKPA, is a 600-seat unicameral parliament elected in 5-year terms. The TBMM is represented in the assembly with a delegation of nine parliaments, one of whom is the delegation head.
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің Төрағасы
Түркияның ТҮРКПАдағы ұлттық делегациясының жетекшісі
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Қоршаған орта, табиғи ресурстар және денсаулық сақтау комиссиясының Төрағасының орынбасары
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Құқықтық мәселелер мен халықаралық қатынастар комиссиясының Төрағасы
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Экономикалық әрекеттестік комиссиясының мүшесі
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Білім, мәдениет, әлеуметтік және гуманитарлық мәселелер жөніндегі комиссиясының мүшесі
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Экономикалық әрекеттестік комиссиясының мүшесі
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Қоршаған орта, табиғи ресурстар және денсаулық сақтау комиссиясының мүшесі
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Білім, мәдениет, әлеуметтік және гуманитарлық мәселелер жөніндегі комиссиясының мүшесі
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаты
ТҮРКПАның Құқықтық мәселелер мен халықаралық қатынастар комиссиясының мүшесі