Дүйсенбай Түрганов
KZ
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо комиссиясынын мүчөсү
(Кыргызча версиясы жакында болот)