Düysenbay Türganov
KZ
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının üzvü
(Azərbaycan dilində tezliklə təqdim ediləcəkdir)