Өзбекстан Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум
2023-жылдын, 30 апрель
Өзбекстан