Deklarasyon
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Bakü Bildirgesi
29 Eylül 2009
AZTREN