TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DÜSEN KASEİNOVUN 70. YILDÖNÜMÜ
March 10, 2017

Türk dünyasını tanıtan şahıs

Türk dünyasının enginliğini, çeşitliliğini yabancılar da kendimiz de yeni anlamaya başladık. Tarihin çeşitli cilveleri yüzünden tüm Türk medeniyeti ve tarihi hep gölgede kalmıştır. Üstelik onun sınırsız alana yayılan oldukça büyük, uçsuz bucaksız zengin medeniyetini ne kadar biliyoruz?

Düysen Korabayoğlu Kaseyinov’un TürkSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatında 2008 yılında göreve başlaması, Türk dünyasının birlikteliğine taze bir nefes getirdi. TürkSOY’ın çalışmaları hareketlendi. Öncelikle, TürkSOY Türki dillerini konuşan uluslar ve toplulukların arasında Türk medeni mirasını yayma hususunu sıkı bir şekilde ele aldı. Türk soylarının folklorü ve yazılı edebiyatı, türküleri ve müziği, dansı, el işleri, maddi ve manevi mirasına ilişkin değerli malzemeler tüm dünyaya sergilenmeye başladı.

Düysen ağabeyin gelmesinden bu yana, Türk dünyası kültürel başkenti adında bir gelenek oluşturuldu. Bunun sayesinde, Astana, Eskişehir, Kazan, Mary, Şaki, Türkistan kentleri sırayla birer yıl Türk dünyasının medeni merkezine dönüştü, Büyük Türk uygarlığının medeni inci ve mercanları tüm cihana tanıtıldı, tanıtılmakta ve tanıtılacak.

Düyseken’in kurduğu Türk soylarının sanatçılarından oluşan türkü ve dans grubu, tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. New York, Paris ve Viyana’da hünerlerini sergileyen bu grup, “Türk” kavramının sınırsız olduğunu, bu kavramın içine farklı coğrafya, nesil ve din mensuplarının rahatlıkla sığabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Düysen Korabayoğlu Kaseyinov, TürkSOY’dan önce de, birçok üst düzey devlet görevlerini alnının akıyla yerine getirmiş, uzun bir müddet Kurmangazi adını taşıyan Kazak Devlet Konservatuvarı’nın Rektörlük görevinde bulunmuş ve Kazakistan Kültür Bakanı mevkisine kadar yükselmiştir.

Nerede, ne gibi görevde bulunursa bulunsun, insani değerleriyle, cana yakınlığıyla, sosyalliğiyle, mükemmel organizasyon kabiliyetiyle, aynı zamanda, derin bilimsel düşünceleriyle de göze çarpan Düyseken’i Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının Başkanlığı görevi için önermiştir. Çünkü, “Yedi asır geçmişini bilmeyen ulus eksiktir...” diyen Kazak atasözünü aklında tutan Cumhurbaşkanımız, Türk uluslarının damarı derinlere kök salan kardeşlik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve geliştirilmesi için kültür alanının büyük rol oynayacağını düşünmüştü. Ve bu göreve, sekiz çeşit hüneri olan ve dos doğru karakterli, toplum tarafından tanınan nevşahsına münhasır bir kişilik lazımdı...

Jandos Asanov, TürkPA Genel Sekreteri