Secretary General held meetings in Parliament of Azerbaijan
January 24, 2018
(English version very soon)

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, 24 Ocak 2018 tarihinde Azerbaycan’ın Milletvekilleri Sayın Ahliman Emiraslanov (Milli Meclis Sağlık Komisyonu ve TÜRKPA Çevre-Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı) ve Sayın Fuad Muradov (Milli Meclis Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı) ile bir araya geldi.

Ahliman Emiraslanov ile yapılan görüşmede, Genel Sekreter tarafından Milletvekiline Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu kapsamında yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Taraflar Komisyonun faaliyetleri ile ilgili konuları ve 2018 yılında yapılması öngörülen projeleri müzakere etti. Sayın Emiraslanov, TÜRKPA Sekretaryası’nın girişimlerini olumlu karşıladı ve müzakere edilen projelere ilişkin desteğini ifade etti.

Fuat Muradov’la yapılan görüşmede taraflar daha çok gençlik ve spor konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Hem Genel Sekreter hem de Milletvekilleri, TÜRKPA üye ülkeleri arasındaki ilgili parlamento komisyonları çerçevesinde karşılıklı işbirliğinin önemini vurguladı ve bu yönde bir takım öneriler ileri sürdüler. Aynı zamanda Sayın Muradov, uluslararası düzeyde yapılan faaliyetlerin önemini belirterek, uluslararası örgütler çerçevesinde işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi ve bu doğrultuda TÜRKPA’nın faaliyetlerine destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.