Милли Межлистин улуттук лидер Гейдар Алиевдин 100 жылдыгына арналган атайын жыйыны
2023-жылдын, 10 май
Баку