14th Bosphorus Summit
November 16, 2023
Istanbul, Türkiye
(English version very soon)

"Gelecek 100 Yılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler" konulu 14. Boğaziçi Zirvesi Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecektir. Boğaziçi Zirveleri, dünyadan ve Türkiye'den önde gelen liderlerin ve iş insanlarının katılımıyla uluslararası işbirliklerinin ve ortaklıkların güçlendirilmesine katkıda bulunmayı, küresel ve bölgesel sorunlara daha etkili bir şekilde çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.