Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günü
18 oktyabr 2023

Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində əldə etdiyi müstəqilliyi əsrin sonlarında bərpa etməyə nail olmuş, istiqlalına sahib çıxmışdır. 18 oktyabr 1991-ci ildə alınan bu böyük qərarın ildönümündə TÜRKPA-nın qurucu üzvlərindən Azərbaycanın alicənab xalqını hörmətlə salamlayır, vətəni və bayrağı ilə əbədi istiqlalını təbrik edirik.